299 de cetățeni moldoveni au buletine de identitate electronice

299 de cetățeni moldoveni deţin buletine de identitate electronice, dintre care patru buletine au termenul de valabilitate expirat (potrivit situației la data de 14 martie anul curent).  Cetăţenii care au buletin de identitate electronic nu pot deţine concomitent și un buletin de identitate clasic.

Într-un răspuns oferit Agenției de presă IPN, Agenția Servicii Publice precizează că în Republica Moldova perfectarea buletinelor de identitate electronice a început în luna martie 2014. De atunci, au fost eliberate 450 de buletine de identitate electronice.

Buletinul electronic, cu termen de valabilitate de 10 ani, se eliberează la solicitarea cetățeanului Republicii Moldova cu capacitate deplină de exercițiu, care nu este supus măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei și care domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova.

Buletinul electronic conţine date cu caracter personal ale titularului,  mijloacele semnăturii electronice şi certificatele cheilor publice, care se introduc în mediul de stocare electronică a datelor. Cipul buletinului de identitate electronic conține două aplicații. Aplicația ICAO permite identificarea posesorului documentului, precum și în cazul documentelor de călătorie obișnuite, dublând astfel datele personale vizuale. Aplicația PKI conține certificatele cheilor publice ce permit utilizarea serviciilor electronice guvernamentale: MSign, MPass, MPay, precum și alte servicii electronice.

Termenul de valabilitate al certificatelor cheilor publice se stabilește de către prestatorul serviciilor de certificare în condițiile prevederilor legale privind semnătura electronică și documentul electronic, iar la expirarea acestui termen, la cererea solicitantului, se eliberează certificate noi, conform tarifului stabilit. Expirarea termenului de valabilitate a certificatelor cheilor publice şi/sau defectarea mediului de stocare electronică a datelor nu influenţează asupra valabilităţii buletinului de identitate electronic.

În Republica Moldova au fost puse în circulaţie două modele de buletine de identitate electronice, ambele fiind de generația a III-a.

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova și pentru eliberarea certificatelor cheilor publice se depun personal de către solicitant la orice centru multifuncțional al ASP.

Persoana care cere eliberarea buletinului de identitate electronic (eСА) cu certificatele cheilor publice cu termen de valabilitate de 1 an va trebui să achite 700 de lei, dacă actul se perfectează în 30 de zile calendaristice, și 880 de lei –

Citește mai mult: https://www.ipn.md/ro/299-de-cetateni-moldoveni-au-buletine-de-identitate-electronice-7967_1080606.html#ixzz6qTucVwR6