Cu paşi mici spre o bună guvernare

Transparenţa decizională relevă o strânsă colaborare asocietăţii civile cu APL. Pentru ca o localitate să prospere este nevoie să existe încredere între cetăţeni şi conducere. Astfel, a fost elaborată Legea 239 – XVI din 13.11.2008, care prevede transparenţa totală în activitatea APL. În satul Tîrnova din raionul Donduşeni implementarea legii este la început de cale. Aici Primăria nu are o pagină web şi nu este de găsit nici pe reţele sociale. Dar, potrivit primarului, uşile Primăriei sunt mereu deschise pentru târnoveni.