Inegalitatea dintre femei şi bărbaţi în Moldova s-a acutizat în ultimul an, studiu

Inegalitatea dintre femei şi bărbaţi în Moldova s-a acutizat în ultimul an. Este concluzia Indexului Egalității de Gen 2021, un studiu anual care măsoară nivelul egalității de gen în domenii precum sănătate, piața muncii, politică, accesul la resurse, percepții și stereotipuri. Indexul Egalității de Gen este lansat tradițional, de 8 martie, de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), transmite IPN.

Potrivit CPD, în 2021, nivelul egalității de gen se echivalează cu 59 de puncte din maximum 100, ceea ce e cu un punct mai mic decât în anul precedent. „Dacă în anii precedenți se înregistrau progrese în ritm lent, anul ăsta putem afirma că regresăm. Scăderea unui punct semnifică nu altceva decât că politicile întreprinse au un impact redus”, afirmă specialiştii. Datele Indexului 2021 arată că jumătate dintre domeniile Indexului au înregistrat scăderi ale valorilor. Cea mai pronunțată diminuare se observă pentru domeniile Accesul la resurse, Educaţia şi Piaţa muncii. Specificul acestor arii vin să evidenţieze manifestarea inechităţilor, atât asupra femeilor, cât şi a bărbaţilor.

Piața muncii din Moldova se caracterizează prin decalaje de gen pronunțate care se reflectă negativ asupra femeilor. În ultimii trei ani specialiştii observă o scădere scontată a valorilor indexului pentru piața muncii, femeile fiind cele mai afectate. Ultimele date ale Biroului Naţional de Statistică arată o retragere a femeilor din rândul persoanelor ocupate, ceea ce le face mai dependente de prestațiile sociale. „Măsurile orientate spre reconcilierea eficientă a vieţii profesionale cu cea personală ar putea fi considerate motivele de bază ce alimentează respectivul regres în atingerea echilibrului de gen în materie de muncă”, afirmă specialiştii. Totodată, potrivit datelor BNS, în 2019, în medie, doar 22,5% din numărul total al copiilor de 1-2 ani erau încadrați în instituțiile de educație timpurie. Decalajul între salariul mediu al femeilor și bărbaților crește constant, actualmente constituind 14,1%.

Criza cauzată de pandemia CODIV-19 scade şi mai mult din şansele femeilor de a se bucura de oportuniţăţi egale cu bărbaţii. Recentele studii, elaborate de CPD cu privire la impactul pandemiei asupra egalităţii de gen, au evidenţiat că măsurile instaurate pentru depăşirea efectelor coronavirusului au accentuat inechităţile şi aşa semnificative în divizarea responsabilităţilor şi a determinat o retragere şi mai mare a femeilor de pe piaţa muncii.

Datele Indexului egalității de gen arăta că, de fapt, și bărbații sunt afectați direct de inegalitatea de gen, în special pe domeniile sănătății și educației. Studiile relevă că bărbaţii sunt mai reticenţi să investească sau să participe la instruiri pentru sporirea calificării profesionale și sunt mai puţin predispuşi să acceseze serviciile medicale pentru evaluarea consecventă şi ordinară a stării de sănătate.

Estimările actualizate arată că Moldova va atinge un nivel perfect al egalităţii de gen peste 204 ani. „În loc să avansăm, din contra – stagnăm. Inegalitatea de gen împiedică Moldova să-și atingă întregul potențial. Autoritățile trebuie să întreprindă măsuri urgente ca să accelereze progresele în domeniul egalității de gen”, atenţionează specialiştii. În acest context, CPD solicită Parlamentului, Președinției și Guvernului să sporească accesul la servicii de educație timpurie, să implementeze măsuri de încurajare a ambilor părinți să beneficieze de concediu de îngrijire a copilului şi să diminueze diferența salarială. De asemenea, CPD solicită introducerea măsurilor de combatere a hărțuirii sexuale în câmpul muncii şi ratificarea Convenției de la Istanbul.

Indexul Egalității de Gen 2021 este realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în cadrul proiectului „Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale”. Proiectul este implementat de Fundația Est-Europeană în cooperare cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Suedia.

Citește mai mult: https://www.ipn.md/ro/inegalitatea-dintre-femei-si-barbati-in-moldova-s-a-7967_1080178.html#ixzz6obB7rtVQ