Publicitate

Condiţii de prestare a serviciilor la TV S.C „MeganTV” S.A la postul TVPrim Glodeni şi RadioPrim Glodeni

SPOTUL PUBLICITAR VIDEO Reduceri 0% 0% 0% 3% 6% 8%
Timpul Plasării Preţ,lei / 1min 1 zi 7 zile 14 zile 1 lună 3 luni 6 luni 12 luni
7:00 8:59 150 150 150 150 150 145.5 141 138
9:00 17:59 120 120 120 120 120 116.4 112.8 110.4
18:00 22:59 240 240 240 240 240 232.8 225.6 220.8
23:00 6:29 100 100 100 100 100 97 94 92
SPOT SOCIAL VIDEO
Timpul Plasării Preţ,lei / 1min 1 zi 7 zile 14 zile 1 lună 3 luni 6 luni 12 luni
Indiferent de oră 120 0% 0% 0% 0% 5% 10% 20%

 

REPORTAJE Preţ,lei / 1min în reluare
reportaje comerciale 150 75
reportaje sociale 100 50

 

PUBLICITATE TEXT (TELEZIAR) Reduceri
Necomercială Preţ lei 1 zi 7 zile 14 zile 1 lună 3 luni 6 luni 12 luni
pînă la 15 cuvinte 0% 0% 5% 7% 15% 20%
Comercială
pînă la 15 cuvinte 5% 7% 15% 20%
pînă la 25 cuvinte
pînă la 40 cuvinte
preţul adăugător pentru un cuvînt necomercială 3 lei comercială 5 lei
publicitatea este difuzată la orele 17:45    18:45    19:25    20:30    22:30

 

PUBLICITATE RadioPrim Reduceri
Necomercială Preţ lei / min 1 zi 7 zile 14 zile 1 lună 3 luni 6 luni 12 luni
20 sec 75 0% 0% 0% 3% 7% 20%
Comercială
20 sec 150
preţul adăugător pentru un cuvînt necomercială comercială
publicitatea este difuzată de 2 ori în 1 oră, cu excepţia Ştirilor, Felicitărilor, Publicităţii video

 

EMISIUNEA FELICITĂRI Preţ lei
Felicitare
Felicitare cu cîntec (4 foto, 5 subsemnaţi)
Felicitare cu cîntec intergu (6 foto, 5 subsemnaţi)
Felicitare video (persoană filmată în studiou, 30 sec)
Preţul adăugător pentru 1 fotografie
Preţul adăugător pentru 1 omagiat
Preţul adăugător pentru 1 subsemnat

 

EMISIUNE
Preţ lei / min 0 – 30 min 31 – 90 min 2 emisiuni 4 emisiuni
interactiv (în studiou) 70 70 50 10% 20%
înnscriere (în studiou) 70 70 50
înnscriere (în afara studioului) preţuri negociabile
pregătirea spot video pentru emisiune 150 lei / 1 minut 5% 10%

 

ALTE SERVICII unitatea preţ
pregătirea spotului publicitar 20 – 30 sec
transcrierea emisiunii pe DVD disc 1 emisiune
transcrierea reportajului pe DVD disc 1 reportaj
transcrierea materialului brut pe DVD disc 1 eveniment (15 min)
transcrierea felicitării pe DVD disc 1 felicitare